PRIVACY & COOKIE BELEID

CREATIVE ISLAND VOF.

Jan Krusemanstraat 42, 5246 CP Rosmalen, NL

KVK: 76602990BTW nr: NL860696777B01

 

Als u gebruikt maakt van deze website of direct samenwerkt met Creative Island, dan moet u kunnen vertrouwen op een juiste omgang met uw gegevens. In dit privacy beleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Creative Island is een onderneming dat zich specialiseert in grafisch ontwerp. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy beleid;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om de dienst naar behoren uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats

 • Geboortedatum en geslacht

 • Telefoonnummer en emailadres(sen)

 • Accounts en wachtwoorden

 • Bankgegevens, KVK en BTW nummer

 • Werkgever en functie(s)

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meerdere doeleinden, mede afhankelijk van de diensten die aan u geleverd worden:

 • Om met u te kunnen communiceren via post, e-mail, telefoon, indien dit nodig is om de opdracht uit te voeren.

 • Om met u te kunnen communiceren via een nieuwsbrief zodat we u kunnen informeren over nieuwe of aangepaste diensten en/of producten.

 • Om onze dienstverlening te kunnen factureren.

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Om u de mogelijkheid te bieden contact op te nemen voor informatie.

 • Om onze website en dienstverlening te verbeteren.

 • Om reacties, feedback en klachten te kunnen verwerken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verstrekking aan derden

Creative Island deelt de gegevens die door jou verstrekt zijn alleen wanneer dit noodzakelijk is. Dit houdt in dat de gegevens alleen worden verstrekt wanneer dit nodig is voor het verlenen van de door ons te verlenen dienst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verstrekt aan derden wanneer wij hier wettelijk voor verplicht zijn. Voor het verstrekken van persoonsgegevens sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af met de partij die de gegevens ontvangt. Hierin staat dat de derde partij de gegevens niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden en dat de gegevens ook daar beveiligd moeten zijn. Ook staat in het contract dat gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is.

 

Websites van derden

 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) COOKIES

 

Wij maken gebruik van functionele, statistische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn o.a. noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

 

De functionele cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren, dus deze plaatsen wij altijd. Dit is wettelijk ook toegestaan.

 

Statische cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor jou verbeteren en heb jij een fijnere ervaring op de website van Creative Island. Wij verkrijgen deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden. Wij hebben een verwerking overeenkomst afgesloten en de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd (zoals IP-adres).

Daarnaast plaatsen we marketing cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Via deze link komt u meer te weten over de instellingen:

 

https://www.allaboutcookies.org/

 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

 

 

Beveiliging en bewaren

 

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Creative Island heeft passende organisatorische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar megan@creativeisland.nl .  Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging sturen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is afgestemd op onze huidige diensten en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarin, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid . Deze worden bekend gemaakt op deze pagina.

Hoe kan je de cookies uitschakelen?

 

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal deze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

 

Vragen en feedback

 

Met regelmaat wordt gecontroleerd of de interne bedrijfsvoering aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of inzage wenst in uw gegevens, kunt u contact opnemen:

Bedrijf: Creative Island 
E-mail: megan@creativeisland.nl
Telefoon: 00297 5645384
KVK: 76602990
BTW nr: NL860696777B01

 

ALGEMENE VOORWAARDEN       |       PRIVACYVERKLARING & COOKIES       |     

CREATIVE ISLAND  VOF.    NL |  ARUBA         T: +297 564 5384             E: megan@creativeisland.nl

KvK:  76602990       |       BTW nr: NL860696777B01

CREATIVE ISLAND © 2020